Sömntabletter

Insomni är en sömnstörning som kan göra det svårt att somna, ge dig en dålig sömnkvalitet, få dig att vakna mycket tidigare än du behöver eller göra att du inte kan somna om efter att ha vaknat slumpmässigt under natten.

Kortvarig sömnlöshet är ganska vanligt hos vuxna och varar ofta i flera dagar eller veckor. Den orsakas vanligtvis av stress eller en traumatisk händelse och går så småningom över. Vissa människor lider dock av långvarig sömnlöshet som kan pågå i en månad eller till och med längre. 

Du ska inte behöva stå ut med sömnlösa nätter. På EU Meds har vi effektiva behandlingar som hjälper dig att sova som en baby.

Zopiclone
 • Helps with difficulties falling asleep
 • Less frequent wake-ups in the night
 • Leads to a better night's sleep
Från
£54.99
Visa produkt
Diazepam (Valium)
 • Helps you to relieve anxiety
 • Part of the anxiolytic-benzodiazepine group
 • Also effective for the treatment of insomnia
Från
£64.99
Visa produkt
Zolpidem
 • Helps you to fall asleep
 • Part of the sedative-hypnotic group of medicines
 • Reduces the number of times you wake up in the night
Från
£54.99
Visa produkt
Zimovane
 • Hypnotic medicine to help you sleep
 • Relieves insomnia
 • Single tablet before bedtime
Out of stockVisa produkt
Nitrazepam
 • Sometimes known as 'Mogadon'
 • Treats severe insomnia
 • Only for short term use
Out of stockVisa produkt
Dalmane (Flurazepam)
 • Sometimes known as 'Dalmane'
 • Treats severe sleeping problems
 • Only for short term use
Out of stockVisa produkt

Läs upp

  Sömntabletter är ett läkemedel som gör det möjligt för människor att sova när de lider av sömnlöshet. Sömntabletter EU kan köpas från onlineapotek om du har ett recept. Läkartjänsten online på EU Meds kan hjälpa dig att få ett recept om du inte redan har ett.

  Att ha svårt att sova kan ha flera orsaker. Det finns mediciner som används vid behandling av sömnlöshet för att hjälpa dig att somna snabbare och minska risken för att du vaknar på natten.

  Ungefär en av tre personer lider av lindrig sömnlöshet. Konsekvenserna av sömnlöshet kan vara allvarliga och öka risken för diabetes, fetma, depression, hjärtattack och till och med stroke. Sömnlöshet kan vara ett symptom på andra sjukdomar. Om du lider av depression, ångest eller kronisk smärta är det inte svårt att se hur detta kan orsaka sömnbrist.

  Även om receptfria sömnmediciner kan vara till hjälp är de flesta av dem baserade på antihistaminer, och dessa kan bli mindre effektiva ju mer du tar dem. I varje enskilt fall kan olika mediciner vara effektivare än sömntabletter för att lösa den underliggande orsaken till din sömnlöshet. Rådgör med din läkare för att fastställa den bästa behandlingen för din specifika situation. 

  Du kan få sömntabletter från EU Meds, med leverans över natten större delen av veckan. Om du föredrar att beställa dina mediciner online istället för att besöka din lokala apotekare är EU Meds ett bra alternativ. Om du behöver sömnmedel med receptbelagd styrka kan vi fylla i ditt recept online eller hjälpa dig att skaffa ett med vår tjänst för nätläkare.

  EU Meds erbjuder receptbelagda läkemedel, som zolpidem och zopiclon, som kan bryta sömnlöshetens cykel till ett mer rutinmässigt sömnmönster. Det krävs ett recept för dessa läkemedel, och det finns potentiella biverkningar, bland annat sömnighet under dagen, yrsel och potentiellt beroende. Om du känner att du behöver starkare receptbelagda smärtstillande läkemedel på recept, men inte har något recept, kan EU Meds onlineläkartjänst hjälpa dig att skaffa ett. 

  Bästa receptbelagda sömntabletterna – "Z"-medicinerna

  Generiskt namn

  Varumärkesnamn

  Tillgängliga former

  Halveringstid

  Kostöverväganden

  zaleplon

  Sonata

  • kapslar

  ca 1 h

  • innehåller laktos

  • innehåller gelatin

  zolpidem

  Stilnoct

  • tablettform

  ca 2,4 h

  • innehåller laktos

  zopiclone

  Imovane

  • tablettform

  ca 5 h

  • innehåller laktos

  • Diphenhydramine (varumärken som tex: Nytol, Sominex, Sleepinal, Compoz)
  • Doxylamine (varumärken som tex: Unisom, Nighttime Sleep Aid)

  Du kan köpa de bästa sömnmedlen här på EU Meds. Vi erbjuder leverans över natten de flesta dagar i veckan. Du kommer att kunna avgöra när du checkar ut när din beställning kommer att anlända. Om du inte har något recept på sömnmedel kan vår läkartjänst online hjälpa dig att avgöra om receptbelagda sömnmedel är rätt för dig.

  Det finns två typer av sömnmedel, receptbelagda och receptfria. Du kan köpa båda typerna här på EU Meds. Om du inte har något recept kan vår läkartjänst på nätet hjälpa dig att skaffa den medicin du behöver.

  EU Sömntabletter

  Följande är de sömnmediciner som vi har ordinerat:

  • Zopiclone
  • Zolpidem
  • Imovane

  Sömnmedicin som inte är receptbelagd

  Vi säljer följande sömnläkemedel som inte kräver recept:

  • Nytol One-A-Night
  • Nytol Herbal Tablets

  Typer av sömntabletter

  Det finns flera olika typer av receptbelagda sömntabletter som klassificeras som lugnande hypnotika. I allmänhet verkar dessa läkemedel genom att verka på receptorer i hjärnan för att bromsa nervsystemet. Vissa läkemedel används mer för att framkalla sömn, medan andra används för att hålla sig i sömn. Ett exempel är Ambien, varumärkesversionen av generisk zolpidem.

  De flesta sömnmediciner klassificeras som "lugnande hypnotika". Det är en specifik klass av läkemedel som används för att framkalla och/eller upprätthålla vila. Sedativa hypnotika inkluderar bensodiazepiner, barbiturater och olika hypnotika. Bensodiazepiner som Xanax, Valium, Ativan och Librium är läkemedel mot ångest. 

  • alprazolam
  • Alzain (pregabalin)
  • Ativan (lorazepam)
  • buspirone
  • chloral/cloral
  • chlordiazepoxide
  • Circadin (melatonin)
  • clomethiazole
  • Dalmane (flurazepam)
  • Dialar (diazepam)
  • Diazemuls (diazepam)
  • diazepam
  • Diazepam Desitin (diazepam)
  • Diazepam Rectubes (diazepam)
  • diphenhydramine
  • Dormagen (lormetazepam)
  • Dormonoct (loprazolam)
  • flurazepam
  • Heminevrin (clomethiazole)
  • Lecaent (pregabalin)
  • Librium (chlordiazepoxide)
  • loprazolam
  • lorazepam
  • lormetazepam
  • Lyrica (pregabalin)
  • melatonin
  • meprobamate
  • Mogadon (nitrazepam)
  • nitrazepam
  • Nytol (diphenhydramine)
  • oxazepam
  • Phenergan (promethiazine)
  • promethazine
  • Rewisca (pregabalin)
  • Rimapam (diazepam)
  • Sleep Aid (diphenhydramine)
  • Sleepeaze (diphenhydramine)
  • Sominex (promethazine)
  • Stesolid (diazepam)
  • Stilnoct (zolpidem)
  • temazepam
  • Tensium (diazepam)
  • Welldorm (chloral)
  • Xanax (alprazolam)
  • Zimovane (zopiclone)
  • zolpidem
  • zopiclone

  De gör det lättare att somna. En person får sömnmedel om han eller hon har svårt att somna. De kallas också för sömnmedel, sömnhjälpmedel, sömnmedicin, lugnande medel eller hypnotika.

  Vilka är de olika typerna av sömnmedel?

  Det finns många olika klasser och märken av sömnmedel. Din läkare kommer att föreslå det som han eller hon anser fungerar bäst för dig baserat på orsaken och hur länge du har haft sömnproblem samt vilken typ av sömnlöshet du upplever. Din läkare kommer också att ta hänsyn till eventuella andra hälsotillstånd som du kan ha, eller mediciner som du tar. Vanligt förekommande sömnmedel är bland annat: 

  • Ambien®, Ambien® CR (zolpidem tartrate)
  • Dalmane® (flurazepam hydrochloride)
  • Halcion® (triazolam)
  • Lunesta® (eszopiclone)
  • Prosom® (estazolam)
  • Restoril® (temazepam)
  • Rozerem® (ramelteon)
  • Silenor® (doxepin)
  • Sonata® (zaleplon)
  • Desyrel® (trazodone)
  • Belsomra® (suvorexant)
  • Sömntabletter utan recept (inklusive antihistaminer, melatonin, växtbaserade läkemedel, med flera)

  Vilka är namnen på sömntabletter? Nedan hittar du en lista över både receptbelagda och receptfria sömnmedel. Lista över sömnmedel:

  • Zopiclone (Prescription)
  • Zolpidem (Prescription)
  • Zimovane (Prescription)
  • Nytol (Non-Prescription)

  Lista över namn på starka sömntabletter

  Starka (receptbelagda) sömntabletter inkluderar följande:

  Sömnmedicin

  Hjälper med insomning

  Hjälper för att inte vakna på natten

  Vanebildande/beroendeframkallande

  Doxepin (Silenor)

   

   

  Estazolam

  Eszopiclone (Lunesta)

  Ramelteon (Rozerem)

   

   

  Temazepam (Restoril)

  Triazolam (Halcion)

   

  Zaleplon (Sonata)

   

  Zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, Zolpimist)

   

  Zolpidem förlängd frisättning (Ambien CR)

  Suvorexant (Belsomra)

  Sömnmedel är läkemedel som används för att hjälpa människor att somna lättare. Sömntabletter verkar genom att verka på receptorer i hjärnan för att bromsa nervsystemet. Människor använder sömnmedel när de har svårt att sova. Exempel är zolpidem (Ambien) och zimovane.

  Receptfria sömntabletter EU

  Sömntabletter över disk

  Sleeping Pills EU

  Sleeping Tablets Online

  Best Sleeping Pills

  Prescription Sleeping Pills

  Sleeping Pills Names

  Sleeping Aids EU

  Sleeping Medication EU

  Sleeping Aids EU

  Andra sömnmedel som inte är bensodiazepiner

  Dessa läkemedel är av flera olika typer och utgör inte en enda grupp. De varierar i effektivitet och allmänna egenskaper.

  Generiskt namn

  Varumärken (EU)

  Tillgängliga former

  Halveringstid

  Kostöverväganden

  chloral hydrate

  Welldorm

  • vätska

  över 6 dagar

  inga

  clomethiazole/chlormethiazole

  Heminevrin

  • kapslar

  • vätska

  3,6–5 h

  • kapslarna innehåller gelatin

  diphenhydramine

  Sleepeaze

  Sleep aid tablets

  • tablettform

  7–17 h

  • innehåller laktos

  melatonin

  Circadin

  • tablettform

  3,5–4 h

  • innehåller laktos

  promethazine

  Phenergan

  Sominex

  • tablettform

  • vätska

  • injektion*

  5–14 h

  • tabletterna innehåller laktos

  Ambien/Zolpidem och Zopiclon kan hjälpa patienter med sömnlöshet. Det är receptbelagda tabletter som ges för kortvarig behandling. Helst ska en patient inte ta dessa läkemedel i mer än fyra veckor. Köp sömntabletter som Zopiclon från EU Meds. Detta för att förhindra att kroppen blir beroende av ett läkemedel för att kunna vila. När behandlingen upphör kan personer också uppleva abstinenssymtom och ha svårt att vila under en dag eller två. Patienterna kan dock vara säkra på att saker och ting återgår till det normala efter några dagar.

  Sömnmedel som Ambien förskrivs också till personer som är utsatta för mycket stress och spänning. Det kan bero på utmanande omständigheter, trauma eller förlusten av en älskad person. I dessa fall förskrivs tabletterna endast för några dagar, bara för att personen ska kunna få lite vila.

  Du kan köpa sömnpiller och andra sömnmediciner diskret här på EU Meds. Ditt recept kommer att fyllas i och levereras till dig på så lite som några timmar. Gör dina beställningar idag! 

  Råd om sömnhygien

  1. Skapa fasta tider för att gå till sängs och vakna (och undvik att sova ut under dagen efter en dålig natts sömn).
  2. Försök att slappna av innan du går till sängs.
  3. Skapa en behaglig sovmiljö: inte för varmt, kallt, bullrigt eller ljust.
  4. Undvik att sova på dagen.
  5. Undvik koffein, nikotin och alkohol inom sex timmar innan du går till sängs. Överväg att helt avskaffa koffein från kosten.
  6. Undvik motion inom fyra timmar före sänggåendet (även om motion tidigare på dagen är bra).
  7. Undvik att äta en tung måltid sent på kvällen.
  8. Undvik att titta på eller kontrollera klockan under hela natten.
  9. Använd bara sovrummet för sömn och sexuell aktivitet.

  KBT för sömnlöshet

  Kognitiv beteendeterapi (CBT) är en uppsättning tekniker som hjälper människor att ändra negativa tankar och beteenden för att hjälpa dem att övervinna problem. När det gäller sömnlöshet fungerar detta genom att hjälpa människor att ta reda på orsaken till sina sömnproblem och ändra sitt sätt att försöka få en bättre natts sömn.

  Beroende på vilken typ av sömnlöshet du har kan det finnas ett antal olika typer av terapi som fungerar för dig. Att förbättra din sömnmiljö kan ofta vara den första åtgärden. Att ta bort en klocka från sovrummet, se till att din säng är bekväm och att inte ha en tv i rummet är alla sätt som kan förbättra sömnen.

  Sömnhygien (som beskrivs ovan) är ett annat exempel på KBT. Att ändra din livsstil kan ha en enorm inverkan på hur du sover, liksom avslappningsterapi (en metod som hjälper till att lugna ditt sinne och din kropp som förberedelse för sömnen).

  För dem som inte ser någon större förbättring efter att ha försökt med några grundläggande livsstilsförändringar kanske du vill prova stimuluskontrollterapi (ta bort faktorer som betingar ditt sinne för att motarbeta sömn) eller sömnrestriktionsterapi (minska tiden du tillbringar i sängen för att öka beredskapen för sömn nästa natt).

  Kognitiv beteendeterapi är evidensbaserad, vilket innebär att den har visat sig vara effektiv i kliniska studier. Faktum är att den tidigaste forskningen går tillbaka mer än 30 år, vilket visar att denna metod har varit väl utforskad och väl underbyggd.

  Läkemedel som levereras den nästa dag från brittiska apotek

  eumeds-illustration-1.svg
  eumeds-illustration-2.png
  eumeds-illustration-3.svg
  1. Välj rätt behandling

   Välj den behandling du behöver från vårt omfattande utbud i ditt eget hem eller när du är på språng.

  2. Genomför en konsultation online

   Som en viktig del av vår process kommer din onlinekonsultation att innehålla liknande frågor som en allmänläkare. Det går snabbt och enkelt och vi garanterar integritet och konfidentialitet.

  3. Läkemedel levereras till din dörr

   Ditt recept skickas till ett av våra partnerapotek i Storbritannien för att skickas till dig med leverans nästa dag.

  Se hur vår tjänst fungerar i detalj

  Rated 4.6 out of 5 on Feefo

  Rated 4.6 out of 5 based on 310 reviews

  Här för att hjälpa dig

  Our Customer Service is available Monday to Friday 9am - 4pm. If you need urgent assistance, do not use this service. Call 111, or in an emergency call 999. Visit our help section