Arcoxia

Bilder endast för illustrativa ändamål

 • Innehåller det verksamma ämnet etoricoxib
 • Antifinflammatoriskt läkemedel
 • Icke steroid
 • Äkta läkemedel
 • Levereras från brittiska apotek
Feefo
4.6 out of 5 - 302 recensioner

Arcoxia tillhör en grupp läkemedel som kallas icke steroida antiinflammatoriska läkemedel. Dess aktiva ämne etoricoxib är en selektiv COX-2-hämmare: mediciner som lindrar rodnad, svullnad och smärta och även sänker feber. Denna medicin är receptbelagd

£9.99
Beställ innan1 t51 m36 s

för att ta emot din beställning

 • help status icon

  Välj rätt medicinering

  Starta din beställning hemifrån

 • help status icon

  Receptet ingår

  Inga dolda kostnader

 • help status icon

  Läkemedel levereras till din dörr

  Diskret och enkel förpackning

 • Snabbt och enkelt

  Ingen tidsbeställning eller långa väntetider

 • Diskret förpackning

  Enkla förpackningar utan medicinska stämplar eller märken.

 • Konfidentiell service

  Din information stannar hos oss och privat betalning

 • Medicinering i Storbritannien

  Recept utfärdade av europeiska läkare

Läs upp

  • Arcoxia innehåller den aktiva substansen etoricoxib. Arcoxia tillhör en grupp av läkemedel som kallas selektiva cyklooxygenas-2 (COX-2) hämmare. Dessa tillhör i sin tur en grupp av läkemedel som kallas icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
  • Arcoxia minskar smärta och svullnad (inflammation) i leder och muskler hos personer 16 år och äldre med artros, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och gikt.
  • Arcoxia används också för korttidsbehandling av måttlig smärta efter tandkirurgi hos personer 16 år och äldre.

  Ta inte mer än den dos som är rekommenderad för din sjukdom. Din läkare kan emellanåt vilja diskutera din behandling. Det är viktigt att du använder den lägsta möjliga dosen för smärtlindring och du bör inte använda Arcoxia under längre tid än nödvändigt eftersom risken för hjärtinfarkt och stroke kan öka vid längre tids behandling, speciellt vid höga doser.

  Det finns olika styrkor tillgängliga av detta läkemedel och beroende på din sjukdom kommer läkaren att skriva ut den styrka som är lämplig för dig.

  Den rekommenderade dosen är:

  • Artros: Den rekommenderade dosen är 30 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till maximalt 60 mg en gång dagligen.
  • Reumatoid artrit: Den rekommenderade dosen är 60 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till maximalt 90 mg en gång dagligen.
  • Ankyloserande spondylit: Den rekommenderade dosen är 60 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till maximalt 90 mg en gång dagligen.
  • Akuta smärttillstånd: Etoricoxib bör endast användas under den akuta perioden med smärta.
  • Gikt: Den rekommenderade dosen är 120 mg en gång dagligen som endast bör användas under den akuta perioden med smärtor och värk, begränsat till maximalt 8 dagars behandling.
  • Smärta efter tandkirurgi: Den rekommenderade dosen är 90 mg en gång dagligen, begränsat till maximalt 3 dagars behandling.

  Arcoxia kan precis som andra läkemedel medföra biverkningar, bland andra följande:

  • Magknip, brännande magsaft och/andra bukbesvär;
  • Huvudvärk;
  • Yrsel;
  • Hjärtklappning eller andra hjärtstörningar;
  • Sömnighet, trötthet eller svaghetskänsla;
  • Ödem (att vätska stanna kvar och ger svullna anklar eller vrister);
  • Höjt blodtryck.

  Rådfråga läkaren vid svåra besvär av dessa eller andra biverkningar. Läs vidare information om möjliga biverkningar i bipacksedeln.

  På EU Meds kommer vi att be dig fylla i ett frågeformulär som en del av din konsultation för att kontrollera att Arcoxia är lämpligt för dig. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot etoricoxib, andra inflammationshämmande smärtlindrare eller något förekommande hjälpämne;
  • Lider av sår eller blödning i mage eller tarm;
  • Lider av svår lever- eller njursjukdom;
  • Lider av Crohns sjukdom eller annan tarminflammation;
  • Har eller har haft hjärtproblem;
  • Lider av icke medicinerat högt blodtryck.

  En förskrivare från EU Meds kommer att granska dina nuvarande mediciner, inklusive eventuella växtbaserade läkemedel eller kosttillskott, för att säkerställa att Arcoxia inte interagerar med dem. 

  När det har ordinerats kan du beställa Arcoxia online för hemleverans.

  Här för att hjälpa dig

  Our Customer Service is available Monday to Friday 9am - 4pm. If you need urgent assistance, do not use this service. Call 111, or in an emergency call 999. Visit our help section