Questran

Imágenes únicamente para fines ilustrativo

Questran är ett läkemedel som används för att sänka förhöjda blodfetter, hudklåda och diarré orsakade av problem med gallblåsan.
 • Sänker kolesterolhalten i blodet
 • Behandlar hudklåda
 • Motverkar diarré
 • Äkta medicin
 • Levereras från brittiska apotek
Empaque discreto
Medicación enviada a la puerta de su casa
Rápido y Fácil
£12.99 
You will need to answer a few questions about your health before completing purchase of this item.

Questran används:

 • för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt.
 • vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna.
 • vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.

I tunntarmen binder Questran gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.

För att undvika trög mage och förstoppning, skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1 timme före eller 4–6 timmar efter Questran för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.

Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller finfördelad frukt, som till exempel äpplemos eller krossad ananas.

Vanlig dos till vuxna är 1–2 dospåsar 2–3 gånger dagligen.

Barn: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Questran:

 • förändrade protrombinvärden,
 • viktökning, viktminskning,
 • blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora blåmärken,
 • huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar,
 • nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna,
 • tinnitus, yrsel,
 • astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka,
 • förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär, blödning i mag-tarmkanalen, rektal blödning, missfärgning av avföring, hemorrojdalblödning, blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buk, karies, blödningar i munnen, förstoppning, inflammation i tjocktarmen,
 • blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd,
 • rodnad, hudirritation, nässelutslag,
 • benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation,
 • vitamin A brist, vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror, överskott av klor i blodet (hos barn), anorexi,
 • trötthet, ödem,
 • gallsten, kalcifiering av gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden,
 • ökad sexuell lust, ångest.

Vid långvarig behandling kan brist på vitamin K ge ökad blödningstendens och brist på vitamin A kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Även benskörhet och sänkt folinsyra i blodet har rapporterats.

På EU Meds kommer vi att be dig fylla i ett frågeformulär som en del av din konsultation för att kontrollera att Questran är lämpligt för dig.

En förskrivare från EU Meds kommer att granska dina nuvarande mediciner, inklusive eventuella växtbaserade läkemedel eller kosttillskott, för att säkerställa att Questran inte interagerar med dem. 

När det har ordinerats kan du beställa Questran online för hemleverans.

Aquí para ayudarte

Our Customer Service is available Monday to Friday 9am - 4pm. If you need urgent assistance, do not use this service. Call 111, or in an emergency call 999. Visit our help section