Bricanyl

Bilder endast för illustrativa ändamål

 • Gör så musklerna i luftvägarna slappnar av
 • Hjälper dig att andas lättare
 • För användning vid ett anfall av andfåddhet
 • Äkta medicin
 • Hämta ut din medicin idag
Feefo
4.6 out of 5 - 302 recensioner

Bricanyl är en slags lindrande inhalator. Den används vid plötsligt insättande av förvärrade astmasymtom som andfåddhet, hosta eller väsande andning. Bricanyl innehåller den aktiva ingrediensen terbutalin.

£69.99
Beställ innan2 t28 m41 s

för att ta emot din beställning

 • help status icon

  Välj rätt medicinering

  Starta din beställning hemifrån

 • help status icon

  Receptet ingår

  Inga dolda kostnader

 • help status icon

  Läkemedel levereras till din dörr

  Diskret och enkel förpackning

 • Snabbt och enkelt

  Ingen tidsbeställning eller långa väntetider

 • Diskret förpackning

  Enkla förpackningar utan medicinska stämplar eller märken.

 • Konfidentiell service

  Din information stannar hos oss och privat betalning

 • Medicinering i Storbritannien

  Recept utfärdade av europeiska läkare

Läs upp

  • Bricanyl är en lindrande inhalator
  • Bricanyl förskrivs för astma och andra sjukdomar i luftvägarna, inklusive kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  • Bricanyl innehåller den aktiva ingrediensen terbutalin.
  • Bricanyl är en bronkdilaterare och verkar genom att vidga luftvägarna, vilket bidrar till att minska de akuta symptomen på astma som andfåddhet och väsande andning.
  • Bricanyl finns som en "turbohalator" och det är viktigt att läsa instruktionerna för att se till att du tar inhalatorn på rätt sätt.
  • Det är viktigt att du läser bipacksedeln för att få en fullständig lista över biverkningar och försiktighetsåtgärder.

  Bricanyl innehåller bronkdilatatorn terbutalin. Terbutalin utvidgar eller vidgar luftvägarna, vilket gör det lättare att andas in och ut. När luftvägarna vidgas avtar väsandet och känslan av andfåddhet. Bricanyl ska verka snabbt för att lindra de akuta symtomen på astma. 

  Eftersom Bricanyl ska verka inom några minuter bör du ta det så snart du märker symtomen på en astmaexacerbation eller astmaattack. Om Bricanyl inte lindrar dina symtom ska du söka akut medicinsk rådgivning genom att ringa 112. 

  Du kommer troligen också att få en "förebyggande" inhalator utskriven som fungerar på ett annat sätt för att försöka förhindra att exacerbationer uppstår.

  Bricanyl ska tas i enlighet med din förskrivares anvisningar. Bricanyl kan tas regelbundet samt när symtom på astma eller KOL förekommer. Det är viktigt att följa tillverkarens information för att säkerställa att du tar Bricanyl på rätt sätt.

  Om du följer dessa anvisningar kan du försäkra dig om att du får full dos terbutalin.

  • Skruva loss och ta bort locket.
  • Håll inhalatorn upprätt och vrid den sedan vid basen. Du måste vrida den hela vägen runt och sedan tillbaka tills ett klick hörs.
  • Andas ut försiktigt.
  • Placera inhalatorns munstycke i munnen, försiktigt mellan tänderna, och stäng läpparna runt det för att bilda en bra tätning. Bit inte på inhalatorn och se till att luftventilerna inte är täckta.
  • Andas in kraftigt och djupt.
  • Ta bort inhalatorn från munnen och håll andan i cirka 10 sekunder.
  • Andas ut försiktigt (bort från inhalatorn).
  • Om mer än en dos behövs, upprepa steg 2–7.
  • Kontrollera dosräknaren för att se till att du beställer en ny inhalator vid behov.
  • Sätt tillbaka locket.

  Varje dos av Bricanyl-inhalatorn innehåller 0,5 mg terbutalinsulfat.

  Den vanligaste dosen är att ta 1 inhalation vid behov och inte mer än 4 inhalationer under en 24-timmarsperiod. Verkningstiden för varje dos är upp till 6 timmar.

  Liksom alla läkemedel kan Bricanyl ha vissa biverkningar. De vanligaste biverkningarna är:

  • Huvudvärk
  • Känsla av skakighet eller darrningar
  • Muskelkramper eller spasmer
  • Snabba hjärtslag (hjärtklappning)
  • Låga kaliumnivåer vid blodprov

  Dessa biverkningar kommer sannolikt att lugna ner sig, men om de kvarstår eller blir besvärliga bör du tala med din läkare för ytterligare råd.

  Allvarliga allergiska reaktioner förekommer mycket sällan. Om du får en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) inklusive andfåddhet, svullnad av läpparna eller tungan, ring omedelbart 112.

  Bricanyl passar inte för alla. Du bör berätta för din läkare om du:

  • Om du har en hjärt- eller kärlsjukdom
  • Har oregelbundna hjärtslag
  • Har högt blodtryck (hypertoni)
  • Har en överaktiv sköldkörtel (hypertyreoid)
  • Har diabetes
  • Har låga kaliumnivåer vid blodprov.
  • Är gravid, försöker bli gravid eller ammar, eftersom din astma måste vara väl kontrollerad under denna tid

  Vissa läkemedel kan interagera med Bricanyl. Du kan bli informerad om att Bricanyl inte passar dig om du redan tar:

  • Betablockerare som propranolol för hjärtsjukdomar eller högt blodtryck.
  • Vissa diuretika
  • Kortikosteroider

  Om du ska genomgå en allmän anestesi ska du berätta för din läkare och anestesiolog att du tar Bricanyl.

  Eftersom Bricanyl inte passar alla kommer vi att genomföra en konsultation med dig, inklusive en hälsoenkät. Detta kommer att säkerställa att medicinen kommer att vara lämplig för dig.

  En kvalificerad förskrivare kommer att granska dina nuvarande mediciner, inklusive eventuella naturläkemedel eller kosttillskott, för att säkerställa att Bricanyl inte interagerar med dem. 

  När Bricanyl väl har förskrivits kommer det att beställas åt dig via ett elektroniskt recept, så att du kan hämta ut medicinen när det passar dig.

  Här för att hjälpa dig

  Our Customer Service is available Monday to Friday 9am - 4pm. If you need urgent assistance, do not use this service. Call 111, or in an emergency call 999. Visit our help section